Skip to main content

Współcześnie na różnych etapach edukacji uczniowie mają możliwość wyboru szkoły, co ma istotny wpływ na ich przyszłość. Stąd tym, jak wygląda szkoła, zainteresowani są nie tylko dyrektorzy, nauczyciele, którzy chcą promować daną szkołę, ale także jej uczniowie, a przede wszystkim kandydaci oraz ich rodzice. Wybór szkoły decyduje bowiem o całej przyszłości młodego człowieka. Dotyczy to zarówno szkół prywatnych, jak i publicznych.

Wirtualny spacer po szkole to innowacyjny projekt, dzięki któremu bez wychodzenia z domu, przed ekranem swojego monitora można  zwiedzić każdą szkołę.

Wirtualny spacer to wyjątkowe przeżycie! Osoby poczują się tak, jakby naprawdę weszli do  szkoły. Sami uczniowie  wybierają  drogę, którą chcą pójść. Oglądają  szkołę, mając wrażenie, że tam są.

To nie jest prezentacja, to nie jest album zdjęć. To jest prawdziwy wirtualny spacer po szkole. Najbardziej bezpieczny spacer na świecie. Osoby obejrzą  przestrzeń, poczują  klimat, znajdą  dla siebie miejsce w danej szkole.

Przykładem wirtualnego spaceru dla szkoły publicznej jest prezentacja 3D zrealizowana dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. Stanisława Kostka – Kostka w Krakowie i Szkoły Podstawowej w Pukininie oraz dwóch innowacyjnych Szkół Prywatnych.

Wirtualny spacer jako narzędzie promocji szkoły

Obecnie szkoły konkurują między sobą, aby przyciągnąć jak najlepszych uczniów, ale także stworzyć najlepszą atmosferę i warunki do nauki, przyjazne dla ucznia. Wirtualny spacer może przyczynić się do promocji szkoły, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i międzynarodowym, gdyż współcześnie szkoły i uczniowie z różnych krajów współpracują między sobą, organizowana jest wzajemna wymiana uczniów. Dzięki prezentacji w formie wirtualnego spaceru uczniowie mogą się dowiedzieć, jak uczą się ich koledzy w danym kraju.

Szkoły są wizytówką danego miasta czy regionu. Wirtualny spacer może przyczynić się do promocji nie tylko samej szkoły, ale także jej otoczenia lokalnego.

Wiele szkół cieszy się wieloletnią czy nawet wielowiekową tradycją, inne są nowoczesne i dopiero pracują na swój wizerunek i pozycję w świecie edukacji.

Sposób prezentacji każdej szkoły powinien pokazywać jej indywidualny charakter i możliwości rozwoju uczniów, jakie dana szkoła oferuje.

Wirtualny spacer po innowacyjnej szkole - korzyści

Przykładem może być wirtualny spacer po siedzibie nowoczesnej szkoły Open Future International School w Krakowie, która zrzesza trzy poziomy edukacji: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum. Szkoła promuje się jako kształcąca uczniów przez doświadczenie, w dwóch językach – polskim i angielskim, z których angielski ma być naturalnym językiem. Oprócz tego szkoła szczyci się indywidualnym podejściem do dziecka, albowiem każde dziecko jest inne i zasługuje na to, aby odkrywać jego osobiste talenty. Szkoła stawia na interdyscyplinarne nauczanie holistyczne.

Tak innowacyjne podejście do ucznia można wyeksponować przy pomocy wirtualnego spaceru. I jest to narzędzie znacznie bardziej odpowiednie do promocji tego rodzaju innowacyjnej szkoły niż tradycyjny film video.

Wirtualny spacer daje większe możliwości promocji tego rodzaju nowoczesnej szkoły prywatnej.

Jak przedstawić atuty szkoły za pomocą wirtualnego spaceru?

Wirtualny spacer pokazuje czyste sale, piękną, nowoczesną stołówkę i inne atuty szkoły.

Wirtualne wycieczki wykonuje się dla szkół po to, aby pokazać:

  • budynek szkoły i jego otoczenie
  • wejście do budynku
  • hol główny
  • sale lekcyjne
  • pracownie
  • bibliotekę
  • stołówkę
  • gabinet dyrektora szkoły
  • boisko szkolne
  • a nawet toalety.

Wirtualny spacer umożliwia uczniom orientację przestrzenną, gdzie i jaka klasa się znajduje, gdzie jest toaleta czy szatnia. Jest to szczególnie ważne dla nowych uczniów, zwłaszcza uczniów niższych klas, zestresowanych nową sytuacją związaną z nową szkołą.

Dzięki Wirtualnemu spacerowi możemy pooglądać układ klas, wielkość szkoły i warunki kształcenia, tak jak w przypadku wizualizacji Liceum Kostka.

Jakie możliwości techniczne i graficzne daje wirtualny spacer po szkole?

W ramach wirtualnego spaceru można obejrzeć także ujęcia trójwymiarowe. Można dzięki temu pospacerować po wszystkich piętrach szkoły i zajrzeć do wybranych klas. Praca nad wirtualnym spacerem rozpoczyna się od wykonania zdjęć poszczególnych miejsc w szkole. Do utworzenia jednej panoramy trzeba wykonać od kilku do kilkunastu fotografii, a następnie należy je w odpowiednim programie graficznym skleić w panoramę. Następnym krokiem będzie wykonanie samego spaceru – wcześniej wykonane panoramy zostaną zmienione w wirtualną wycieczkę po szkole.

Do stworzenia takiego projektu, jak powyższe wykorzystany zostały skaner 3D, którym po zeskanowaniu wszystkich pomieszczeń w budynku szkoły został przygotowany wirtualny spacer z modelem 3D wnętrza.

Na dodatek po kliknięciu w dowolnym punkcie wirtualnego modelu szkoły możemy zobaczyć wybraną część klasy, sali czy boiska. Obraz można w sposób dowolny rotować w poziomie i pionie. Tak duże możliwości zabawy „wirtualnym obrazem” jest szczególnie atrakcyjne dla uczniów, którzy dzięki „wirtualnym spacerom” po ich szkole mogą zainteresować się grafiką komputerową czy fotografią.

Mało tego – wirtualny spacer umożliwia także pomiary ścian i odległości między ścianami, co może być pomocne przy remontach szkoły czy do przygotowania „drogi ewakuacji” dla uczniów.

Szkoły w Polsce to najczęściej nowoczesne placówki edukacyjne z tradycjami. Są to szkoły podstawowe, zawodowe, licea ogólnokształcące  oraz technikum.

Każda szkoła posiada wyspecjalizowaną kadrę, która wspiera dzieci i młodzież na każdym etapie rozwoju. Szkoły zapewniają pomoc wielu specjalistów, jak: pedagoga, terapeuty, logopedy, doradcy zawodowego.

Szkoły gwarantują poczucie bezpieczeństwa, ofertę zajęć dodatkowych, szkoły posiadają świetlicę, boiska, laboratoria językowe I pokazaniu tego wszystkiego służą wirtualne spacery.

Dzięki nim można obejrzeć szkołę, sale, boisko, świetlicę. Przyszły uczeń, zanim zdecyduje się na podjęcie nauki w danej szkole, wcześniej tę szkołę ogląda na wirtualnej wycieczce po danej szkole.

Uczeń nie mogący osobiście odwiedzić szkoły np. podczas Otwartych Drzwi, może odwiedzić mury szkoły poprzez wirtualny spacer. Może zobaczyć budynek szkoły wraz z klasami, bibliotekę, bufet szkolny, pospacerować po szkolnym boisku i sali gimnastycznej.

Wirtualny spacer a „Dni Otwarte” szkoły w dobie pandemii

Obecnie w czasie pandemii koronawirusa szkoły przeprowadzają rekrutację do klas pierwszych, ale nie ma możliwości organizacji dni otwartych szkoły i tu również niezwykle przydatny okazuje się wirtualny spacer po szkole.
Szkoły zapraszają przyszłych uczniów na wirtualny spacer po szkole, gdzie zobaczą oni pracownie, w których będą się uczyć, korytarze, na których będą spędzać przerwy i obiekty sportowe, na których będą rozwijać swoje sportowe pasje. Zobaczą też inne, ważne dla szkoły pomieszczenia - bibliotekę, Izbę Regionalną i Izbę Tradycji Szkoły.

Jednym słowem zobaczą... Swoją przyszłą szkołę!

Wspólny spacer po szkole to okazja do zobaczenia wnętrz szkoły oraz pracy uczniów i ich nauczycieli na zajęciach lekcyjnych oraz kołach zainteresowań.
Celem wirtualnego spaceru jest przedstawienie szkoły osobom chętnym do kontynuowania w niej swojej dalszej edukacji.
Przed wyborem szkoły warto zapoznać się z jej układem i wyposażeniem pracowni lekcyjnych. Projekt ten oferuje możliwość wirtualnego zwiedzenia każdej sali.

Spacer powstaje, by w warunkach pandemii pokazać szkołę w taki sposób, jakby po prostu do szkoły przyszli ludzie. Jest nadzieja, że zarówno spacer jak i szkoła zachwycą przyszłych uczniów i że spotkają się razem w realu w szkole we wrześniu.
Wirtualne spacery po szkołach nie są jeszcze zbyt popularne, raczej są stosowane przez deweloperów.

Wirtualny spacer jest również bardzo ciekawym pomysłem na promocję szkoły w okresie, kiedy nauka odbywa się zdalnie.
Najważniejszym celem wirtualnego spaceru jest stworzenie realistycznego wrażenia, że użytkownik znajduje się w danym miejscu. W ten sposób osoba może zwiedzać wnętrze budynku szkoły, nie ruszając się z domu.

Wirtualny spacer 3D w szkole prywatnej

Wirtualne spacery mogą być przydatne zwłaszcza dla szkół prywatnych. W branży od lat panuje duża konkurencja, zatem tego rodzaju narzędzie jak wirtualny spacer może przyciągnąć większą ilość uczniów niż konkurencja. Szkoły wielojęzykowe to szkoły stacjonarne, których celem jest nacisk na kształcenie językowe uczniów.

Przykładem może być wirtualny spacer promujący English Primary School – EPS w Krakowie.

Przykład realizacji wirtualnego spaceru dla tej szkoły polegał na możliwości samoczynnego, płynnego przebiegu obrazu lub też samodzielnego sterowania obrazem i ścieżką zwiedzania szkoły z możliwością rozszerzenia o uzupełniający opis.

Jak wynika z opinii Dyrekcji Szkół, które skorzystały z wirtualnych spacerów:

Uczniowie oraz rodzice bardzo przychylnie odnoszą się do tego rodzaju promocji, wzbudza ich zainteresowanie i pobudza do aktywności wirtualnej i poznawania możliwości grafiki komputerowej

Zamów wycenę – Kontakt

Daniel Myhal
tel. 510750291
daniel.myhal@gmail.com